Plan powrotu koncertów i imprez masowych

Plan powrotu koncertów i imprez masowych

Na stronie rządowej pojawił się komunikat, odnośnie nowych wymogów co do organizacji koncertów.

Najwiażniejszą kwestią jest możwliość organizowania koncertów dla większej grupy ludzi niż 150 osób. Na stronie gov.pl czytamy:

14 500 osób może wziąć udział w wydarzeniach na PGE Narodowy w Warszawie, 13 500 – na Stadionie Śląskim w Chorzowie, po ok. 5000 osób w Ergo Arenie i Atlas Arenie, ponad 2500 uczestników może się pojawić w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni.

Od 17 lipca zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni – będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego.

Otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe) – od 17 lipca br.

zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę;

obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;

wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu;

konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób;
wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami);

Uwaga! Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.06.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000106601.pdf.

Komentarze: